Khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, người tiêu dùng Việt Nam ít nhiều sẽ có cơ hội được mua hàng với giá rẻ hơn trước

VIDEO LIÊN QUAN