Theo kết quả khảo sát cho thấy, với gần 70% người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng hoá trong nước, nên tại nhiều điểm bán hàng Việt cố định hiện nay, tỷ lệ hàng trong nước đã chiếm tỷ lệ lớn hơn so với trước kia rất nhiều.

VIDEO LIÊN QUAN