Người tiêu dùng chuyển sang dùng thịt trong siêu thị để phòng tránh các bênh liên quan đến dịch tả lợn châu phi

VIDEO LIÊN QUAN