Nhằm đối phó với sự bùng phát làn sóng dịch COVID-19 lần 3, Pháp tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa có hiệu lực kể từ 0h hôm nay. Lệnh phong tỏa mới được cho sẽ tác động lên 1/3 dân số, bao gồm người dân ở thủ đô Paris và một số khu vực ở phía Bắc và Nam đất nước. Ngày hôm qua, trước khi lệnh tái phong tỏa có hiệu lực, Paris lại được phen náo loạn vì người dân "chạy phong tỏa".

VIDEO LIÊN QUAN