2 năm trở lại đây, đặc biệt là trong các đợt dịch COVID-19, việc sử dụng các thiết bị thông minh để mua hàng trên mạng phát triển như vũ bão. Xu thế như vậy, bà con nông dân cũng không thể bỏ lỡ. Giờ đây, bà con nông dân đã chủ động trong việc tiếp cận và dần thích ứng với phương thức bán hàng thời hội nhập.

VIDEO LIÊN QUAN