Thấu hiểu được đời sống nhân dân còn thiếu thốn về nhiều mặt, học sinh đến trường không đủ áo quần tươm tất, đến lớp các em phải học trong môi trường nền đất đơn sơ, không kín gió, thầy cô giảng dạy phải ở những phòng công vụ chật hẹp, điều kiện sinh hoạt chưa đảm bảo, thầy Nguyễn Trần Vỹ đã thành lập CLB Kết nối yêu thương huyện Nam Trà My, Quảng Nam nhằm tìm cách giúp đỡ những hoàn cảnh này.

VIDEO LIÊN QUAN