Iceland vừa phê chuẩn luật mới, quy định mọi công dân nước này sẽ mặc định hiến tạng sau khi chết. Những trường hợp ngoại trừ hiến tạng là những người để lại nguyện vọng khác trong di chúc hoặc thân nhân phản đối.

VIDEO LIÊN QUAN