Giá rét đang bao trùm khắp vùng núi phía Bắc trong đó có thôn Lô Lô chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi sinh sống của khoảng 85 hộ người dân tộc Lô Lô. Dự báo mùa đông năm nay sẽ rét hơn năm 2016 nên người dân ở vùng núi phía bắc đã chuẩn bị quần áo ấm, lương thực, củi đun và gia cố chuồng trại, bảo vệ vật nuôi.

VIDEO LIÊN QUAN