Mỗi ngày qua đi là một ngày người dân Moscow phải đối mặt với các cuộc đe dọa đánh bom giả, khiến họ phải sơ tán khỏi các tòa nhà.

VIDEO LIÊN QUAN