Những dự án chậm tiến độ là một vấn đề nhức nhối của thị trường bất động sản, không ít người dân đang rơi vào tình cảnh vừa phải trả nợ vay ngân hàng, vừa phải trả tiền thuê nhà.

VIDEO LIÊN QUAN