TP. Hà Nội từ hôm qua (14/7) đã tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong ngày đầu tiên tái áp dụng quy định này, người dân và các cơ sở kinh doanh về cơ bản đã nghiêm túc chấp hành.

VIDEO LIÊN QUAN