Dịch tả lợn châu Phi không chỉ ảnh hưởng đến người chăn nuôi ở vùng có dịch mà ở những vùng không có ổ dịch, người dân cũng đang muốn bán tháo đàn lợn.

VIDEO LIÊN QUAN