Trước tình cảnh phải nằm bờ dài ngày, nhiều ngư dân có tàu dưới 15m đã tự cải hoán tàu cá của mình với mong muốn sẽ được cơ quan chức năng sớm cấp phép khai thác vùng khơi. Tuy nhiên, việc cải hoán này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VIDEO LIÊN QUAN