28 tỉnh, thành phố ven biển có ngư dân vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 nhưng đến lúc này, hầu hết tàu nằm bờ do đánh bắt không hiệu quả. Điều này dẫn đến nợ ngân hàng tăng lên.

VIDEO LIÊN QUAN