Để trở thành tỉ phú với Crowd1, người dân chỉ cần mua cổ phần với giá từ 2,6 - 26 triệu đồng. Một năm sau, số tiền ấy sẽ thành vài trăm triệu đến vài tỷ. 'Miếng pho-mát trên bẫy chuột' chưa bao giờ 'ngon' đến thế

VIDEO LIÊN QUAN