Bến xe thì đìu hiu đếm khách, còn dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến lại nhộn nhịp. Nghịch lý là nơi được cấp phép, được bảo hiểm thì ít người đi, trong khi xe dù không phép lại nhiều người lựa chọn.

VIDEO LIÊN QUAN