Những bi kịch đau thương, bản án tử gây ra bởi ung thư dường như đã đặt dấu chấm hết cho Phi Hùng. Không dễ dàng cam chịu số phận, cậu đã đối diện, chiến đấu và đánh bại căn bệnh quái ác để bước vào ngưỡng cửa Đại học.

VIDEO LIÊN QUAN