Sự cạnh tranh giữa các loại hình nghệ thuật trong thành phố chưa bao giờ hạ nhiệt. Tuy nhiên, không bởi vậy mà sức sống của nghệ thuật kịch trong lòng công chúng có dấu hiệu hấp hối.

VIDEO LIÊN QUAN