Công nghệ thực tế ảo đã thực sự mở ra một "vũ trụ" mới về khả năng kết hợp giữa ảo và thật. Theo đó, trong một môi trường ảo chúng ta có thể tương tác như thật. Do vậy, công nghệ thực tế ảo đang được ứng dụng vào nhiều ngành nghề khác nhau.

VIDEO LIÊN QUAN