Ở Cần Thơ, có một lão nông đã tận dụng 1200 m2 mặt nước để thả nuôi ốc bươu đen và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Vậy lão nông đặc biệt này đã làm giàu như nào. cùng chúng tôi tới gặp ông qua Việt Nam thức giấc hôm nay.

VIDEO LIÊN QUAN