Tháng 11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Câu chuyện mạnh dạn thay đổi để thích ứng và phát triển bền vững của ngành tôm tại ĐBSCL là một điển hình.

VIDEO LIÊN QUAN