Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á, lọt top 10 thế giới về sản lượng thức ăn chăn nuôi, tuy nhiên ngành này phải nhập tới 60-70% nguyên liệu đầu vào, riêng 8 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu tăng tới 47% so với cùng kỳ. Ngành chăn nuôi vẫn đang xoay xở tìm nguồn nguyên liệu trong nước giảm chi phí giúp khôi phục sản xuất.

VIDEO LIÊN QUAN