Theo Tổng cục Thuỷ sản, từ đầu năm đến nay đã xử lí hơn 1500 trường hợp tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, không lắp giám sát hành trình, thiết bị mất kết nối ........với số tiền xử phạt lên đến hơn 12 tỷ đồng. Đây là con số được công bố trong Hội nghị "Đánh giá 04 năm triển khai Chương trình "Doanh nghiệp Hải sản cam kết chống Khai thác IUU" vừa được Ban Điều hành IUU Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) tổ chức.

VIDEO LIÊN QUAN