Khi hiệp định CPTPP được ký kết, tăng trưởng doanh thu của ngành xuất khẩu gỗ Việt Nam có thể sẽ không chỉ dừng ở con số 8 tỷ USD như hiện nay.

VIDEO LIÊN QUAN