Vấn đề cần lúc này là đẩy mạnh đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, gia tăng giá trị sản phẩm, năng suất, giảm chi phí vận hành, hạ giá thành… Đây là yếu tố sống còn của nhiều doanh nghiệp ngành sản xuất và chế biến đồ gỗ xuất khẩu trong nước.

VIDEO LIÊN QUAN