200 phần quà đã được tặng cho các em học sinh nghèo và 30 con bò cái đã phối giống được trao cho các hộ dân nghèo ở huyện Nam Trà My và huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam.

VIDEO LIÊN QUAN