Tặng bò cái cho hộ nghèo với điều kiện các hộ này cam kết để lại nuôi ít nhất là 5 năm, con bê đầu tiên sinh ra phải trả lại ngân hàng để tặng lại cho hộ nghèo hơn - Đây là sáng kiến "ngân hàng bò" của TƯ Hội chữ thập đỏ VN đang được một số địa phương áp dụng

VIDEO LIÊN QUAN