Một số thông tin tài chính kinh doanh đáng chú ý: Ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán vẫn chưa 'thảm đòn' Covid-19; Lãi suất huy động tiếp tục giảm, lãi suất cho vay khó giảm; Doanh nghiệp việt cần làm gì để vượt rào cản phòng vệ thương mại;...