Để bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Thân, mùa Lễ hội Xuân 2016 và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 12, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm đã có Công văn ngày 14/01 đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

VIDEO LIÊN QUAN