BĐBP tỉnh An Giang đã xây dựng 136 tổ, chốt công tác ven biên giới Việt Nam – Campuchia. Đến nay, lực lượng biên phòng đã phát hiện 214 vụ, có 392 người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở, xử lý phạt tiền 124 người, thu nộp ngân sách nhà nước 284,5 triệu đồng; cảnh cáo và giáo dục 268 người. Phối hợp với các địa phương đưa đi cách ly tập trung 315 người; yêu cầu quay trở lại nhập cảnh đúng đường qua cửa khẩu quốc tế 77 người.