Cả vùng ĐBSCL có tới 13 tỉnh thành nhưng xuất khẩu còn chưa bằng tỉnh Đồng Nai, thu hút đầu tư nước ngoài chưa bằng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện ĐBSCL chỉ hơn được Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc.

VIDEO LIÊN QUAN