Công ty dược phẩm sinh học Nanolek của Nga đang phát triển một loạt vắc xin kết ngừa COVID-19 và cúm mùa, quá trình thử nghiệm lâm sàng loại vắc xin này sẽ được bắt đầu sau hơn 1 năm nữa.

VIDEO LIÊN QUAN