Thành phố New York ngừng cấp giấy phép mới cho Uber và các xe taxi công nghệ khác trong vòng 1 năm trong thời gian thành phố nghiên cứu về ngành kinh doanh đang bùng nổ này. Luật mới cũng cho phép thành phố ấn định mức lương tối thiểu cho các tài xế. Với quy định mới trên, New York trở thành thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ hạn chế số lượng xe Uber và các xe taxi công nghệ khác và ấn định những quy định về trả lương cho tài xế.

VIDEO LIÊN QUAN