Gần 5 tháng kể từ ngày triển khai tiêm vaccine, bang New York, Mỹ đang chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu. Các số liệu gần đây đều cho thấy có thể vaccine đã phát huy hiệu quả tốt nhất trong cuộc chiến chống Covid-19 tại tâm dịch trước kia của thế giới.

VIDEO LIÊN QUAN