NTAO dự định ký một tuyên bố chung mới với EU nhằm thiết lập một tầm nhìn chung để hai bên có thể cùng nhau giải quyết các vấn đề an ninh cấp bách nhất. Công tác triển khai, điều chuyển quân sự sẽ là một trong số các lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất.

VIDEO LIÊN QUAN