Nâng chất lượng liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ kết nối doanh nghiệp, người nông dân, các chuyên gia và những người có mối quan tâm đặc biết đến khu vực này.

VIDEO LIÊN QUAN