TP. Hồ Chí Minh đang tăng cường xe cấp cứu 115 đến từng cơ sở. Đây là để giải quyết ùn ức cho hệ thống cấp cứu 115, đảm bảo bệnh nhân được cấp cứu kịp thời. Thành phố hướng đến tăng cường năng lực đáp ứng điều trị tại chỗ đối với các ca F0 tại các bệnh viện tuyến dưới, để giảm nhẹ triệu chứng hoặc giữ tình trạng bệnh ổn định trong quá trình chuyển viện lên tuyến trên.

VIDEO LIÊN QUAN