Theo báo cáo xuất nhâp khẩu năm 2018 của Bộ Công Thương, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 9 tỷ USD. Có tiềm năng và nếu biết khai thác đúng cách việc đầu tư khoa học kỹ thuật, sẽ giúp những con số này tăng cao hơn nữa

VIDEO LIÊN QUAN