Châu Âu luôn là thị trường đang rất được chú trọng cho các ngành sản xuất xuất khẩu trong nước, đặc biệt trong đó có ngành xuất khẩu nông sản với nhiều điểm sáng trong những năm gần đây.

VIDEO LIÊN QUAN