Dư luận Mỹ đánh giá đây là một năm Tổng thống Mỹ cầm quyền trong nhiều thăng trầm và còn nhiều việc phải làm để đạt được những cam kết lớn ông đã hứa khi tranh cử.

VIDEO LIÊN QUAN