2 loại kem này bao gồm Chunky Monkey và Coconut Seven Layer Bar. Theo FDA, những sản phẩm này có thể chứa các loại hạt cây không được khai trên bao bì. Điều này sẽ đe dọa đến sức khỏe của những người bị dị ứng hạt.

VIDEO LIÊN QUAN