Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài OFAC trực thuộc bộ Tài chính Mỹ vừa xử phạt tập đoàn dầu khí của Pháp hơn 600 nghìn đô la Mỹ, do vi phạm lệnh cấm vận của nước này đối với Cuba.

VIDEO LIÊN QUAN