Trước Lễ tạ ơn thường là giai đoạn người dân đi lại nhiều nhất. Tuy nhiên, năm nay, do làm việc từ xa nên cho phép nhiều người đi lại sớm hơn và tránh được sự vội vã trong ngày cuối cùng.

VIDEO LIÊN QUAN