Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp an ninh vào lúc 9h30 giờ Seoul, (tức 7h30 giờ Hà Nội) nhằm đánh giá các bước tiếp theo sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo sáng sớm cùng ngày

VIDEO LIÊN QUAN