Trước đó, ban chỉ huy quân đội Syria công bố bắt đầu chiến dịch quân sự ở phía đông Aleppo đang bị bọn khủng bố chiếm giữ. Ban chỉ huy kêu gọi toàn thể cư dân không đến gần những địa điểm tập hợp quân và trụ sở chỉ huy của bọn khủng bố. Các nhà quân sự Syria cũng tuyên cáo rằng không quân Syria không hề tấn công bất kỳ mục tiêu dân sự hoặc cơ sở hạ tầng dân sự, mà quân đội Syria chỉ giáng đòn vào các mục tiêu, cụm cứ điểm của lực lượng khủng bố, sau khi điều tra sơ bộ và theo dõi quan sát kỹ lưỡng.

VIDEO LIÊN QUAN