Hiện nay số người Mỹ không thể thanh toán được các khoản nợ liên bang để theo học đại học đã lên tới con số gần 4,6 triệu người trong quý III-2017, gấp đôi mức của 4 năm trước; riêng trong quý III-2017, số người vỡ nợ dạng này đã tăng gần 274.000 người.

VIDEO LIÊN QUAN