Trung tâm về quyền dân chủ trong lĩnh vực kỹ thuật số cho rằng, Google đã có hành vi gian dối khi nói rằng, YouTube chỉ được sử dụng cho những người từ 13 tuổi trở lên trong khi lại lôi cuốn trẻ em bằng các đoạn video được chèn rất nhiều nội dung quảng cáo.

VIDEO LIÊN QUAN