Chuyến thăm Cuba sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đánh dấu một bước đi tích cực, góp phần định hình chính sách đối ngoại của Mỹ đối với quốc đảo Caribe này

VIDEO LIÊN QUAN