Người mua nhà được lựa chọn qua một hệ thống xổ số và phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, bao gồm: Cải tạo căn nhà trong vòng 1 năm, sống tại đó ít nhất 5 năm và có thu nhập tối thiểu 35.000 USD/người/năm (tương đương hơn 800 triệu đồng/năm)

VIDEO LIÊN QUAN