Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã thảo luận về dỡ một phần hoặc toàn bộ thuế áp với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu, dự kiến đưa ra đề xuất này khi hai bên đàm phán thương mại vào ngày 30/1

VIDEO LIÊN QUAN